Новости

Поделиться

Презентовано аналітичний звіт "Культурний туризм Приазов’я: стан, виклики та стратегії"


Експерти АІГУ розробили методологію, провели масштабне наукове дослідження та напрацювали чіткі рекомендації для центральної та місцевої влади, а також для донорів. Все це увійшло в Аналітичний звіт "Культурний туризм Приазов’я: стан, виклики та стратегії"


Культурний туризм – один із ефективних інструментів досягнення миру, об’єднання країни та розвитку національної ідентичності на постконфліктних територіях. Розвиток культурного туризму міг би стати драйвером позитивних соціогуманітарних, культурних та економічних змін у Приазов’ї.

Даний аналітичний звіт дає найбільш ґрунтовний аналіз стану та перспектив розвитку культурного туризму Приазов’я серед досліджень останніх десятиліть. У звіті наводиться нова методологія дослідження культурного туризму дестинацій, яку надалі можна використовувати при вивченні та формуванні ефективних культурних політик різних регіонів України.

Дані про стан, виклики, тенденції та перспективи розвитку культурного туризму подані у розрізі основних п’яти дестинацій Приазов’я (Бердянськ, Генічеськ, Кирилівка, Маріуполь, Мелітополь).

В останньому розділі Аналітичного звіту подаються рекомендації щодо стимулювання розвитку культурного туризму Приазов’я.

Приазовський регіон має значний потенціал для розвитку різних видів туризму, зокрема культурного. Багата культурна спадщина, кургани бронзової доби та Скіфії, археологічні знахідки прадавніх часів кочівників, стародавня писемність та ритуальна обрядовість (Національний Заповідник «Кам’яна Могила» – пам’ятка давньої культури доби палеолиту світового значення, сакральний комплекс та «місце сили»), інтеркультурність (представлено біля 100 національностей), самобутня кухня (поєднання рибної кухні Азовського моря із гастрономічними традиціями кримських татар, караїмів, греків, болгар, євреїв, вірмен, чехів, тощо), два десятки музеїв, кінозйомки та фестивальні традиції, цікаві легенди – все це створює можливості для розвитку Приазов’я як кластеру культурного туризму національного і міжнародного рівнів.

Проте проблема полягає у відсутності стратегічного планування та управління сферою культури і туризму Приазовського регіону. Туристичний потік Приазов’я на сьогоднішній день – некерований, стихійний та сезонний, зумовлений лише пляжним відпочинком. Натомість стан, тенденції та перспективи розвитку культурного туризму ще ніколи не досліджувалися на професійному рівні, про що свідчить відсутність фахових аналітико-дослідницьких звітів та наукових статей у відкритих джерелах та наукометричних базах. Брак досліджень призводить до неефективного використання вищезгаданого значного культурного потенціалу, до відсутності стратегій, інструментів промоції та конкурентоспроможних культурних туристичних продуктів, які здатні подовжити туристичний сезон й поліпшити імідж Приазов’я в цілому.

Бенефіціарами проєкту є потенційні споживачі культурно-туристичного продукту, центральні та місцеві органи влади, культурні установи, туристичний бізнес, креативний кластер та громадський сектор національного та місцевого рівнів, потенційні донорські організації, які можуть допомогти регіону. Потреби бенефіціарів на сьогодні полягають у виробленні ефективних стратегій управління сферою та інструментів промоції туристичного потенціалу регіону.

Враховуючи, що місцеві адміністрації не мають достатньо бюджетних коштів для проведення досліджень культурного туризму Приазов’я із залученням висококваліфікованих експертів, – даний проєкт покликаний вирішити дану проблему.

Мета дослідження полягає у вивченні сучасного стану, викликів, перспектив, а також удосконалення інструментів промоції та вироблення ефективних стратегій сталого розвитку культурного туризму Приазов’я.

Задля аналізу та вчасного виявлення тенденцій туристичного розвитку Приазов’я та їх об’єктивного оцінювання, уніфікації стратегічних завдань у розвитку туризму на рівні досліджуваних громад, а також мотивації місцевих органів влади було розроблено методологію визначення активності дестинацій у розвитку туристичної індустрії .

Розроблена методологія дозволяє визначити найбільш ефективні та компетентні у розвитку туріндустрії місцеві органи влади, а також розробити антикризову стратегію для тих дестинацій, які мають нижчі показники розвитку.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

  • розроблення методологічної бази досліджень культурного туризму Приазов’я, яка надалі може використовуватися задля формування ефективних культурних політик різних регіонів України;

  • дослідити сучасний стан, виклики та тенденції туристичної індустрії Приазов’я;

  • надати ефективні рекомендації удосконалення стратегій та інструментів розбудови і промоції сталого культурного туризму Приазов’я.

Проєкт здійснювався за підтримки Українського Культурного Фонду.

КОМАНДА ПРОЄКТУ

Анна Романова

Головна експертка проєкту, доктор економічних наук, авторка понад 50 наукових публікацій та монографій на тему туристичної індустрії та конкуренто-спроможності територій, членкиня правління Асоціації Індустрії Гостинності України.

Олександр Лієв

Керівник та експерт проєкту, Голова Асоціації Індустрії Гостинності України, експерт із розвитку туристичних дестинацій, кандидат наук з державного управління.

Андрій Тичина

Інформаційний та медійний координатор проєкту, головний редактор туристичного порталу Zruchno.Travel, радіоведучий, UA: Українське радіо, член правління Асоціації Індустрії Гостинності України.

Завантажити звіт українською: https://drive.google.com/file/d/1TiLIqG1d5jqIXNLNGJ2IclUkIs7Ch0e7/view?usp=sharing

Звантажити звіт англійською: https://drive.google.com/file/d/1fVeAmlCSEOtvSshg7E7LRGWjmWeGcsAx/view?usp=sharing

Відео презентації: https://www.youtube.com/watch?v=loGYiTRtDS8

Печать